KWELI tembo ana sifa hizi zote?

ndovu shujaa
ndovu shujaa

Walikuwa wakipiga kelele, na walikuwa karibu kurushiana makonde, wakati mmoja wao Bongo Sawa, ambaye alikuwa amekuja kuona tembo akataka kujua sababu ya kukosa amani . Mizozo nchini Libya imewarudisha nyuma.

Wakajibu, “Hatuwezi kukubaliana jinsi tembo huyu anavyoonekana,” na kila mmoja wao akamwambia Bongo Sawa jinsi alidhani tembo alivyokuwa ameumbwa. Tembo huyu alitambuliwa kwa majina Big Tim.

Bongo Sawa alitabasamu na kuwaambia kwa utulivu, “Ninyi nyote ni sawa. Sababu kila mmoja wenu ameona kitu kama tembo. Kweli tembo ana sifa hizi zote: Miguu yake ni kama miti, mkia wake ni kama kamba, pua lake ni kama bomba la maji , masikio yake ni kama chapatti kubwa, na ina mwili, ambayo ni kama injini ya lori.

Tembo alikuwa akipumzika chini ya mti wenye kivuli. Mbwa akaona mabaki ya chakula ya tembo na kukumbuka rafiki yake sungura. Tembo akamwona mbwa akitoroka na chakula kilichobaki. Kuanzia siku hiyo kuendelea, mbwa alikuwa akiomba chakula cha tembo. Tembo alishangazwa sana na tukio hili kwamba mbwa anaweza kula chakula chake.

Mbwa alianza kunona. Tembo alitaka kujua siri ya mbwa. Siku moja, tembo alimwona mbwa akamwuliza ikiwa angekubali  kukula miwa akiona na macho yake.  Tembo akatoa pesa nzuri kwa mbwa. Ingawa mbwa hakuwa wa njaa, alikubali pesa hizo na akameza miwa aliyopewa bila kutafuna.

Baada ya mbwa kumeza miwa,  alianza kuruka ruka kama ndege na kuzirai. Tembo alishtuka na kuhuzunika sana. Alipoteza rafiki yake wa pekee kwa kumfanya ale miwa. Habari ya afya ya mbwa kukosa nguvu ilimfikia sungura haraka. Alikimbilia kwenye uwanja wa Amboseli na kumpata .

Daktari wa tumbili aliitwa ili kuangalia afya ya mbwa. Hata baada ya uchunguzi kamili, daktari huyo hakuweza kujua ni kwa nini mbwa haongei. Alihitimisha kwa kusema miwa ilikuwa tamu sana.

Bongo Sawa alitabasamu na kuwaambia kwa utulivu, “Kila mmoja wenu ameona tofauti  kwa sababu mligusa sehemu tofauti ya tembo. Kweli tembo ana sifa hizi zote: Miguu yake ni kama miti. mkia wake ni kama kamba, masikio kama chapati, lakini hafahamu kuhusu wanyama wengine.

“Ah!” wale wa makonde mazito wakasema kwa pamoja na kukawa na amani. Walihisi furaha kuwa wote walikuwa sawa.

Wazo 1

Maoni yamesimamishwa.