SIRI kubwa mbuzi akitafuna polepole

mamba kawa samaki
mamba kawa samaki

Wakati punda anapojaribu kula kipande chake cha mkate sungura anamuliza swali akitaka atumie maji na sabuni kwanza. Hadi jioni ilipofika punda hakuweza kuonja mkate hata kidogo. Alikuwa na njaa na uchovu sana. Sherehe za sikukuu zilikamilika naye punda akakimbilia mkate jikoni, lakini jikoni kulikuwa kumefungwa . Akaelekea chumbani mwake. Lakini hakuweza kulala. Alikuwa na njaa sana.

Punda hakuwa anataka kuosha mikono.

Kisha akakimbilia kwenye chumba cha ng’ombe. Akagonga mlango. Walikuwa wamewekwa karantini.Ng’ombe akauliza kwa hasira, “Nani anagonga nyumbani kwangu gizani?”.

Punda hakutaka wakutane kwenye vituo vya basi, sokoni au hotelini.

Wakati huo huo, punda akaongoza kundi lake la mbuzi na kwenda juu na chini na kati ya milima wakijulisha raia. Waliona jinsi miti ilikuwa imekatwa kiholela. Wakati wa adhuhuri ulipofika naye akaenda kupumzika , wakati mbuzi wengine wakiwa wamelala karibu naye. Alipokuwa akilala alianza kuona jinsi mbuzi walikuwa wakitafuna polepole na mara kwa mara wakimtazama.


Akafikiria kama punda kuwa mbuzi walikuwa wakimchunguza na akakasirika. “Kwa hivyo,” akalia, “kwa sababu mlichukua chakula changu, nitaziondoa hafla zote za michezo !” Na, akitwaa kofia yake, akakimbilia wanyama wakila, na kusababisha uharibifu wa hewa. Wakati mchungaji alipofika mahali hapo mbio na kupata mapato ya chini kwa sababu ya matumizi ya makaa. Akaomboleza bahati yake mbaya na kulia kwa yule punda walinde mazingira kwa kutumia nishati safi.

Alishangaa kuona samaki anayeongea, akamrudisha mtoni, lakini samaki ghafla akabadilika kuwa mamba. Mamba huyo akasema kwamba alikuwa akiishi ndani ya maji kwa kuwa alikuwa amelaaniwa kuwa samaki.Punda alidhani ni taarifa za uongo. Alimshukuru punda kwa kuvunja laana yake na kumuonyesha shukrani, alikuwa tayari kumfanya kitoweo cha jioni. Punda akamweleza mamba kwamba ajulishe wanyama wote habari hiyo njema. Mamba alifurahi pia na kumwachia punda kujilisha wanyama wengine. Mamba alikuwa na hamu kubwa ya kula kitoweo. Alingoja siku nyingi kwani siku zote alikuwa na njaa na hakuwa na chanjo ya kukinga afya yake kutoka virusi.

 

Wazo 6

 1. Черноземье прежде был мореходным днищем также согласно собственной сущности считается отпрыском мореходного ила. Схожая концепция имеется также с целью глетчера, однако ее с мореходный как правило никак не отделяют.
  Основой с целью создания чернозема сделалась болотная флора. Определенные эксперты убеждены, то что в участке черноземных основ ранее существовали широкие топкого места.
  Буква с целью кого никак не тайна, то что лугово-степная флора продам чернозем бровары обновляется каждый год также многочисленные полагают, то что непосредственно данной ее характерные черты я должны воспитанием черноземных основ. Кто Именно справедлив? Таким Образом единица данное немаловажно? Значительно существеннее, то что обширное продвижение черноземов дает возможность растить большое число постных цивилизаций.

 2. The best response is to be ready always, since options become more limited when the client base expands. However, there are measures that can be taken with us now even if you’re not fully prepared. We can provide free SEO (..forget the Russians scary) and with time you will gratefully pay us.

  Try us asap…it’s now tick tock

 3. Try our SEO formula, if you’re not upto speed in 20 to 30 hours of active hosting, get another dealer compare, but stay off those quarks! When you start to feel wasted and down again, go back to our formula as this helps your website link the sites within seconds. If you’d like to discuss our offer or hosting needs, visit our website at safariseo.com. After all, it’s amazing what we can do together!

 4. tukiendelea kuamini ugonjwa limetengenezwa, au kubuniwa ndani ya maabara madaktari watakosa imani na kazi yao na ipo hatari kubwa inaweza kutokea.

  Tuweke mambo sawa mapema kabla hali haijawa mbaya kivyovyote vile.

Maoni yamesimamishwa.