Jua

Taji ya maajabu

Wanyama wakafanya mkutano na kumtuma mfalme wao apate kujua mahali miti yao inapotelea.