panzi

Safari ya mende mfalme

mfalme mende akibebwa

Panzi akaangua kwa kicheko.
“Unacheka kwa sababu hujui jinsi nilivyo na nguvu,” alisema kombomwiko.