sikukuu

Kitabu cha ngoma

akisoma na kupiga ngoma

hakufurahia na alianza kuwa na hasira kwa sababu watu walichafua hewa kwa moshi na kelele nyingi